เคยเป็นไหมรู้สึกไม่มี motivation ในการทำงานเพราะต้องทำงานจากบ้าน (Work From Home) เป็นเวลานานๆ? ตื่นมาชงกาแฟ...