โคมไฟสั่งงานด้วยเสียง ปัจจุบันหลายๆ คนอาจจะได้เคยเห็นแผงไฟพลังงานโซลาเซลล์กันแล้วแต่สำหรับปี 2022...